aanmelden


Zorgtraject CNI

Criteria voor een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie


Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Er zijn 2 soorten: medische voorwaarden en andere voorwaarden.

Medische voorwaarden

 

U kan een zorgtraject aangaan indien u chronische nierinsufficiëntie hebt:

- vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse

 en /of

 - met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek

 

U moet:

 - ouder dan 18 jaar zijn
- niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben
- in staat zijn op raadpleging te gaan

Andere voorwaarden

 

- uw globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts
- tenminste 2 maal per jaar uw huisarts raadplegen en ten minste 1 maal per jaar uw specialist
- een zorgtrajectcontract tekenen


Bron: www.zorgtraject.be
Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE