aanmelden


Wat is een zorgtraject


 

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Het aantal patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes en chronische nierinsufficiëntie is de laatste jaren sterk toegenomen. Deze aandoeningen kennen vaak een sluipend verloop en leiden op lange termijn tot ernstige verwikkelingen. Deze verwikkelingen kunnen vermeden worden, maar dit vereist een specifieke aanpak. Een optimale aanpak van een chronische ziekte vergt een proactieve aanpak waarin patiënten op een georganiseerde en gestructureerde wijze opgevolgd worden door een multidisciplinair team van samenwerkende professionals die samen met de patiënt de ziekte zo goed als mogelijk onder controle proberen te houden.

 

Een zorgtraject start dan ook met een samenwerkingsovereenkomst tussen minimaal drie partijen de patiënt, zijn huisarts en de specialist.

Een zorgtraject heeft een aantal globale doelstellingen: het uitgangspunt is een optimale samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners na te streven om zo de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Concreet kunt u met behulp van een zorgtraject de aanpak, behandeling en opvolging van uw patiënt organiseren, coördineren en plannen op maat van de specifieke situatie van de patiënt. Bovendien wordt de dialoog met uw patiënt gestimuleerd zodat hij zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in de opvolging ervan. Momenteel worden zorgtrajecten voorzien voor 2 groepen van patiënten: met chronische nierinsufficiëntie of met diabetes mellitus type 2.

Zorgtrajecten doe je niet alleen.

Extra werk? Extra papieren? Wellicht. Maar u staat er niet alleen voor. Om de zorgverleners te ondersteunen bij het aangaan van zorgtrajecten werd in de regio Schelde - Rupel een Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) opgericht. Het LMN Schelde - Rupel is een initiatief van de Huisartsenkringen willebroek, rupelstreek en klein – brabant in samenwerking met het GTD Thuiszorgoverleg Mechelen (Tom vzw) en GTD IMSIR (vanaf 1 januari 2010 SEL Mechelen).

Het LMN Schelde - Rupel heeft een zorgtrajectpromotor aangeworven die op het terrein het werken met zorgtrajecten moet faciliteren: standaarddocumenten (elektronisch) beschikbaar maken, contactgegevens verzamelen, informatie over de zorgtraject administratie, vorming en opleiding, … .

U kunt met om het even welke vraag over zorgtrajecten of de Lokale multidisciplinaire netwerken  terecht bij de zorgtrajectpromotor of de stuurgroepleden.

 

Bron: Huisartsen informatiebundel van de Lokale Multidisciplinaire Netwerken van Vlaams-Brabant,  Brussel en Schelde - Rupel

{backbutton}


Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE