aanmelden


Zorgpunt N16

Afspraak maken bij het Zorgpunt N16

U kan via deze webpagina een afspraak aanvragen met een van onze zorgverleners.

 

 

Podoloog

Op medisch voorschrift hebben patiënten die behoren tot de risicogroepen 1, 2a, 2b en 3*, recht op twee sessies podologie van min. 45 minuten. Deze sessies worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld.
Voor patiënten die tot één van de risicogroepen behoren mogen maximum 2 prestaties podologie per patiënt geattesteerd worden.

*Risicogroepen

  • groep 1 ( verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
  • groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
  • groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
  • groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)

 

 

 

Diabeteseducatie

Diabeteseducatie bestaat uit een aantal sessies in groep of individueel waarbij
inzicht wordt verschaft in het leven met diabetes.
Dit kan gaan over: wat is diabetes? Hoe moet ik prikken? Wat met mijn voeding?
Ik ga op reis en neem mee... Diabetes en het rijbewijs. Wat met de verzekering ?

Deze sessies worden gegeven door gediplomeerde diabeteseducatoren.

 

 

ROOKSTOPBEGELEIDING

Soms lukt het niet alleen om van de rookverslaving af te geraken.
Een professionele ondersteuning kan dan een oplossing zijn!
Een tabakoloog biedt ondersteuning en begeleiding op maat, zodat
men juist die extra steun krijgt om te slagen.

 

DIEETADVIES

Iedereen die om welke reden dan ook op zoek is naar voedings- of dieetadvies kan bij ons terecht.
Wij beschikken over gediplomeerde diëtisten, erkend door het RIZIV,
gespecialiseerd in dieetadvies voor patiënten met diabetes en nierfalen.
De meeste prestaties worden terugbetaald door het RIZIV en/of het ziekenfonds.

Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE