aanmelden


Wie doet wat Diabetes

De huisarts

Wat is de rol van uw huisarts?
Uw huisarts is de centrale figuur in de behandeling van uw diabetes en in de uitwerking van uw zorgtraject. 
Als huisarts is hij/zij beter dan wie ook op de hoogte van uw algehele gezondheidstoestand en de eventueel lopende behandelingen.  Samen met u zal uw huisarts bekijken hoe de verdere behandeling zal lopen en welke doelen er worden vooropgesteld.

Ook de timing van eventuele controles en doorverwijzingen zal door uw huisarts beheerd worden.

 

 

De Podoloog

Wat is de rol van de erkende podoloog?

Op medisch voorschrift organiseert hij 2 sessies podologie per jaar van min. 45 minuten, voor de patiënten die behoren tot de risicogroepen 1, 2a, 2b en 3.

Deze sessies worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld.

Voor de patiënten die tot één van de risicogroepen behoren mogen per kalenderjaar mogen maximum 2 prestaties podologie per patiënt geattesteerd worden.

Diabetoloog (endocrinoloog)

Wat is de rol van de diabetoloog?

De diabetoloog heeft binnen het zorgtraject voornamelijk een coachende rol voor de huisartsen.
Samen met de huisarts zal de diabetoloog bij aanvang van het zoregtraject bepalen welke behandelingstrategie er gevolgd zal worden.
Doorheen het zorgtraject zal de diabetoloog de behandeling waar nodig bijsturen op vraag van de huisarts. 

 

Diabeteseducator

Wat is de taak van een diabeteseducator?

Een belangrijke functie in het zorgtraject diabetes type 2!!

Educeren betekent uitleg geven. De diabeteseducator is een persoon die een speciale opleiding (postgraduaat) rond diabetes heeft gevolgd en uitleg geeft over diabetes in zijn volledige context
 

Dit kan gegeven worden door:

  • diëtist/e - diabeteseducator,
  • verpleegkundige - diabeteseducator,
  • podoloog - diabeteseducator,
  • kinesist - diabeteseducator.

 

Binnen het zorgtraject gebeurt de educatie op voorschrift van de huisarts.
 

Deze educatie is verplicht in volgende situaties:

  • bij de opstart van insuline of incretinemimetica,
  • bij de overgang van 1 naar 2 insuline injecties
  • wanneer de bloedsuikerspiegel niet voldoende gestabiliseerd is 
    (bij een HbA1c > 7,5%).

 

Diëtist

Wat is de rol van de erkende diëtist in het zorgtraject DM 2?

Op voorschrift van de huisarts verleent de diëtist voedingsadvies op maat.
Dit in 2 sessies van min 30 minuten per jaar waarbij u enkel het remgeld dient te betalen.
Per kalenderjaar mogen maximum 2 prestaties diëtetiek geattesteerd worden in het kader van het zorgtraject.           
Meerdere consultaties zijn uiteraard mogelijk, maar worden binnen het zorgtraject niet terugbetaald.
Uw diëtist zal u informeren over eventuele andere tegemoetkomingen van uw ziekenfonds.

Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2020. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE