aanmelden


Wie doet wat CNI

De diëtist

Wat is de rol van de erkende diëtist in het zorgtraject DM 2? 


Op voorschrift van de huisarts verleent de diëtist voedingsadvies op maat.
Dit volgens het stadium van de ziekte 2, 3 of 4 sessies van min. 30 minuten per jaar.

Meerdere consultaties zijn uiteraard mogelijk, maar worden binnen het zorgtraject niet terugbetaald.
Uw diëtist zal u informeren over eventuele andere tegemoetkomingen van uw ziekenfonds.

» Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2): 2 maal per jaar

» Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m2): 3 maal per jaar

» Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m2): 4 maal per jaar

De Huisarts

Wat is de rol van uw huisarts?

 

Uw huisarts is de centrale figuur in de behandeling van uw diabetes en in de uitwerking van uw zorgtraject.  

Als huisarts is hij/zij beter dan wie ook op de hoogte van uw algehele gezondheidstoestand en de eventueel lopende behandelingen.  Samen met u zal uw huisarts bekijken hoe de verdere behandeling zal lopen en welke doelen er worden vooropgesteld.

Ook de timing van eventuele controles en doorverwijzingen zal door uw huisarts beheerd worden.

De Nierspecialist (Nefroloog)

Wat doet de Nefroloog?

 

 De nefroloog zal in overleg met uw huisarts bepalen welke behandelingstrategie er gevolgd zal worden.
Daarnaast zal hij/zij doorheen het zorgtraject, tijdens de jaarlijkse controle, waar nodig uw behandeling bijsturen.

Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE