aanmelden


Podoloog

Op medisch voorschrift hebben patiënten die behoren tot de risicogroepen 1, 2a, 2b en 3*, recht op twee sessies podologie van min. 45 minuten. Deze sessies worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld.
Voor patiënten die tot één van de risicogroepen behoren mogen maximum 2 prestaties podologie per patiënt geattesteerd worden.

*Risicogroepen

  • groep 1 ( verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
  • groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
  • groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
  • groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)

 

 

 

Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE