aanmelden


Wat is een LMN

 

LMN staat voor Lokaal Multidisciplinair Netwerk

Lokaal = territoriaal afgebakend: Sint-Amands, Bornem, Puurs, Willebroek, Boom, Rumst, Niel, Hemiksem, Aartselaar en Schelle.

Multidisciplinair = verschillende disciplines: huisartsen, specialisten, dietisten, podologen, educatoren, verpleegkundigen, ...

Netwerk =  transmurale* samenwerking en communicatiestroom tussen de verschillende disciplines die vanuit de 1stelijn gestuurd
                wordt.

(Transmuraal:  samenwerking tussen 1stelijn en 2delijn, (eventueel 3de en 4de lijn)


provant

Projectdoelstelling

Het LMN beoogt op een termijn van 4 jaar de uitbouw van een uitgebreid en doeltreffend multidisciplinair netwerk te verwezenlijken,

waarin iedere speler via gestroomlijnde  methodieken en protocollen zijn/haar professionele doelstellingen kan nastreven en

realiseren in samenwerking met de diverse partners.

 

Doelstellingen

 

1. het inzamelen, updaten en verspreiden van informatie met betrekking tot de zorgverlening

voor patiënten met een zorgtraject contract en met betrekking tot de zorgverleners en

organisaties die lokaal meewerken aan de zorgtrajecten (o.m. het in kaart brengen van alle

partners)

2. het ondersteunen en faciliteren van lokale initiatieven betreffende informatieverstrekking

aan zorgverleners en aan patiënten met een zorgtraject contract (o.m. uitwisseling ‘good

practices’ en ervaringen tussen zorgverleners; informatie over lokale aangeboden

dienstverlening)

3. het ondersteunen en faciliteren van de communicatie, het partnerschap en het lokaal

overleg tussen de zorgverleners die meewerken aan de zorgtrajecten (o.m. oplijsting en

aanpak probleemsituaties met het oog op optimale zorgkwaliteit)

4. het verzamelen van informatie over de werking van het netwerk op basis van parameters en volgens een methodiek die toelaat de werking van het netwerk te evalueren.


Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE