aanmelden


Historiek LMN Schelde-Rupel

  • Dat de huisarts belangrijk en onmisbaar is in de zorg voor chronische patiënten;
  • Dat de huisartsen vandaag zelf het initiatief kunnen nemen om de diabeteszorg voor type 2 patiënten en de patiënten met chronische nierinsufficiëntie te verbeteren;
  • Dat de overheid moet investeren in de 1e lijn (basisgezondheidszorg).

Na succesvolle pilootprojecten  in Leuven en Aalst besliste het RIZIV  om deze ondersteuning aan alle huisartsen aan te bieden en lanceerde het op 25 juni 2009 een oproep aan alle huisartsenkringen  om een projectaanvraag in te dienen.  De Huisartsenkring van de Rupelstreek, de Huisartsenvereniging  Klein-Brabant en de Huisartsenkring Willebroek vondeneen akkoord om samen een projectaanvraag in te dienen. Het Bestuur van de Huisartsenkring Willebroek was bereid om als organisator (= juridisch verantwoordelijke) op te treden. De toenmalige GTD’s  IMSIR en TOM  keurden principieel de hun voorgestelde samenwerking goed.  Op 29 augustus 2009 kon het volledige dossier aan de hogere overheid opgestuurd worden en reeds op 17 september 2009 werd  deze  projectaanvraag door het RIZIV goedgekeurd.

Na deze goedkeuring werd, met de hulp van Ascento, gezocht naar een zorgtrajectpromotor: Esther Van den Bossche kon op 14 december 2009 aan de slag. Samen met de leden van de stuurgroep (telkens 2  huisartsen van iedere deelnemende huisartsenkringen) is zij de motor van het LMN Schelde-Rupel.

 

Het succes van dit project zal in grote mate bepaald worden door de actieve inbreng en medewerking  van de huisartsen uit ons werkingsgebied.

 

 

Dr. Noël Derycke

Voorzitter Stuurgroep

Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE