aanmelden


LMN

Wat is een LMN

 

LMN staat voor Lokaal Multidisciplinair Netwerk

Lokaal = territoriaal afgebakend: Sint-Amands, Bornem, Puurs, Willebroek, Boom, Rumst, Niel, Hemiksem, Aartselaar en Schelle.

Multidisciplinair = verschillende disciplines: huisartsen, specialisten, dietisten, podologen, educatoren, verpleegkundigen, ...

Netwerk =  transmurale* samenwerking en communicatiestroom tussen de verschillende disciplines die vanuit de 1stelijn gestuurd
                wordt.

(Transmuraal:  samenwerking tussen 1stelijn en 2delijn, (eventueel 3de en 4de lijn)


provant

Projectdoelstelling

Het LMN beoogt op een termijn van 4 jaar de uitbouw van een uitgebreid en doeltreffend multidisciplinair netwerk te verwezenlijken,

waarin iedere speler via gestroomlijnde  methodieken en protocollen zijn/haar professionele doelstellingen kan nastreven en

realiseren in samenwerking met de diverse partners.

 

Doelstellingen

 

1. het inzamelen, updaten en verspreiden van informatie met betrekking tot de zorgverlening

voor patiënten met een zorgtraject contract en met betrekking tot de zorgverleners en

organisaties die lokaal meewerken aan de zorgtrajecten (o.m. het in kaart brengen van alle

partners)

2. het ondersteunen en faciliteren van lokale initiatieven betreffende informatieverstrekking

aan zorgverleners en aan patiënten met een zorgtraject contract (o.m. uitwisseling ‘good

practices’ en ervaringen tussen zorgverleners; informatie over lokale aangeboden

dienstverlening)

3. het ondersteunen en faciliteren van de communicatie, het partnerschap en het lokaal

overleg tussen de zorgverleners die meewerken aan de zorgtrajecten (o.m. oplijsting en

aanpak probleemsituaties met het oog op optimale zorgkwaliteit)

4. het verzamelen van informatie over de werking van het netwerk op basis van parameters en volgens een methodiek die toelaat de werking van het netwerk te evalueren.


Wie zijn wij?

Lokaal Multidisciplinair Netwerk Schelde – Rupel ter ondersteuning van de chronische zorg in de eerste lijn.

provant

Organiserende kring:

 1. Huisartsenkring Willebroek vzw

Medeorganiserende kringen

2. Huisartsenkring van de Rupelstreek vzw
3. Huisartsenvereniging Klein-Brabant vzw

Partners bij de projectaanvraag

SEL Mechelen

Stuurgroep:

Herman Colpin (1)
Noël Derycke (1) (voorzitter stuurgroep)
Frans Govaerts (1)
Jan Boxem (2)
Gerlinde Wijnen (2)
Jan Tersago (3)
Jozef Van Heirstraeten (3)

Zorgtrajectpromotor: 

Esther Van den Bossche


FAQ

FAQ artsen

Vragen gemeenschappelijk voor huisarts en arts-specialist

 1. Wanneer treden de zorgtrajecten in werking ?
 2. Wie start een zorgtraject? De huisarts, de specialist of kunnen ze allebei een zorgtraject opstarten?
 3. Waar vind ik de standaardcontracten ?
 4. Hoe krijg ik als arts het forfaitaire honorarium van 80 euro betaald en wanneer ?
 5. Wanneer begint een zorgtraject?
 6. Kan mijn patiënt van huisarts of specialist veranderen als hij dat wenst?
 7. Met het forfaitaire honorarium dat ik gekregen heb als mijn patiënt verandert van huisarts?
 8. Waartoe verbind ik me als ik een zorgtraject afsluit?
 9. Kan ik als arts een einde maken aan een zorgtraject?
 10. Welk honorarium moet mijn patiënt betalen binnen een geldig zorgtraject ?
 11. Hoe lang geldt het remgeldvoordeel voor mijn patiënt ?
 12. Kan een patiënt de voordelen van zijn zorgtraject (o.a. remgeldvoordeel) verliezen?
 13. Verliest een patiënt, die aanvankelijk niet onder de exclusiecriteria viel maar die daar in de loop van zijn zorgtraject alsnog onder valt, de voordelen van zijn zorgtraject ?
 14. Komt een patiënt in een rusthuis in aanmerking voor een zorgtraject?
 15. Kunnen patiënten met diabetes type 2 die een behandeling met incretinemimetica (Byetta) starten of gestart zijn/volgen, een zorgtrajectcontract sluiten ?
 16. Nieuw 22/12/2009 - Het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen in een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is vanaf 1 december 2009 vereenvoudigd. Voor sommige geneesmiddelen uit deze lijst moet de patiënt in dialyse zijn.

  a) Kan een arts, vanaf 1 december 2009, één van deze geneesmiddelen ook voorschrijven aan een niet gedialyseerde patiënt?
  b) Kan een arts een geneesmiddel uit de lijst voorschrijven zonder voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer?
  c) Kan een patiënt in dialyse een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie hebben?

Vragen specifiek voor de huisarts

 1. Hoe zit het me de betaling van het honorarium voor het bijhouden van een globaal medisch dossier bij een nieuw contract met een nieuwe huisarts ?
 2. Wat als de patiënt al een globaal medisch dossier had bij een andere huisarts vóór het sluiten van het zorgtrajectcontract?
 3. Moet ik na het ondertekenen van een zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie, de nomenclatuurcode 107096 invullen op het getuigschrift voor verstrekte hulp?
 4. Zijn ook de huisbezoeken volledig terugbetaald?
 5. Geldt het remgeldvoordeel bij andere huisartsen in een groepspraktijk of in een Impulseo-samenwerkingsverband?
 6. Geldt het remgeldvoordeel bij vervangende huisartsen tijdens de vakantie of tijdens een wachtdienst?
 7. Vragen rond educatie Nieuw
 8. Kan ik het honorarium diabetespas aanrekenen aan een patiënt met zorgtraject diabetes type 2? Nieuw
 9. Heeft een patiënt met zorgtraject diabetes nog recht op diëtetiek en podologie prestaties via de diabetespas? Nieuw

  www.zorgtrajecten.be
  {backbutton}

Historiek LMN Schelde-Rupel

Lokaal Multidisciplinair Netwerk Schelde – Rupel

ter ondersteuning van de chronische zorg in de eerste lijn

 Zoals nog al eens voorvalt bij het uitwerken van beleidsvoorstellen door de hogere overheid  was ook de opstart van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Schelde – Rupel ter ondersteuning van de chronische zorg in de eerste lijn onverwacht.

De uitgangspunten voor het project zorgtrajecten zijn:

Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE