aanmelden


Informatie diabetes

HbA1c-waarden: van % naar mmol/mol

Vanaf vandaag, 1 juni 2011, zullen de laboratoria niet langer HbA1c rapporteren in % maar in mmol/mol. Een belangrijke reden hiervoor is de standaardisatie van rapportering op internationaal niveau. Waarom deze omschakeling er komt, wat de pro’s en contra’s zijn en hoe dit in België zal verlopen, kunt u lezen in deze voorpublicatie van het artikel van J. Wens en P. Van Crombrugge. Voor de omrekening kunt u alvast gebruikmaken van de omrekentabel.

Bron: Domus Medica vzw, Nieuwsbrief 01/06/11: Omrekentabel en -programma voor HbA1c

Behandelprotocol Diabetes ( Regio Leuven)

Bij de start van de Zorgtrajecten type 2 diabetes hebben de endocrinologen van de regio Groot
Leuven (UZ Leuven, RZ H.Hart Leuven, Imelda Ziekenhuis Bonheiden, AZ Diest en RZ Sint-
Trudo) en het onderzoeksteam Diabetesproject leuven (ACHG KULeuven) het
behandelingsprotocol rond type 2 diabetes zoals het opgesteld was ten tijde van het
Diabetesproject Leuven upgedated.
Dit document is de tweede update. Nieuwe medicatie, adviezen inzake combinatietherapieën en
aanpassingen van de doseringen werden toegevoegd of geactualiseerd. Nieuwe reglementering
inzake terugbetaling van medicatie en terugbetalingsprocedures werden eveneens opgenomen.
Dit document is opgesteld ter ondersteuning van huisartsen in de zorg voor diabetes type 2
patiënten.
Er is gekozen om het gehele spectrum van type 2 diabetes te bestrijken, eerder dan dit document te
beperken tot de doelpopulatie van de Zorgtrajecten. Deze standaardzorg wordt hier in 3
hoofdstukken onderverdeeld met een aantal subparagrafen:
1. Vroegtijdige
Bij de start van de Zorgtrajecten type 2 diabetes hebben de endocrinologen van de regio GrootLeuven (UZ Leuven, RZ H.Hart Leuven, Imelda Ziekenhuis Bonheiden, AZ Diest en RZ Sint-Trudo) en het onderzoeksteam Diabetesproject leuven (ACHG KULeuven) het behandelingsprotocol rond type 2 diabetes zoals het opgesteld was ten tijde van het Diabetesproject Leuven upgedated.

Dit document is de tweede update. Nieuwe medicatie, adviezen inzake combinatietherapieën enaanpassingen van de doseringen werden toegevoegd of geactualiseerd. Nieuwe reglementeringinzake terugbetaling van medicatie en terugbetalingsprocedures werden eveneens opgenomen.Dit document is opgesteld ter ondersteuning van huisartsen in de zorg voor diabetes type 2patiënten.

Er is gekozen om het gehele spectrum van type 2 diabetes te bestrijken, eerder dan dit document tebeperken tot de doelpopulatie van de Zorgtrajecten. Deze standaardzorg wordt hier in 3 hoofdstukken onderverdeeld met een aantal subparagrafen. 

Het behandelprotocol DM  (klik hier om het document te openen)


 
Bron: Regionaal behandelprotocol DM  regio Leuven

Aangepast rijbewijs voor iedereen met diabetes

 

1. Iedereen met diagnose diabetes: rijbewijs aanpassen binnen de 4 werkdagen na diagnose

2. Waar rijgeschiktheidsattest aanvragen

Voor privé-rijbewijs (groep 1; rijbewijs A3, A, B, B+E of G)

• Behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (uitgezonderd 3 of meer insuline

inspuitingen of insulinepomp): via huisarts of andere arts

• Behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling met insulinepomp: via endocrinoloog

• Persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige hypoglycemie: via endocrinoloog

• Persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van tenminste drie

maanden met intrekking rijbewijs, via endocrinoloog

• Bij bepaling rijgeschiktheid wordt rekening gehouden met diabetescomplicaties (oogtoestand, locomotorische

problemen, ...)

Voor professioneel rijbewijs (groep 2):

Tweezijdig verband tussen depressie en type 2-diabetes


Een prospectieve studie bij meer dan 65.000 vrouwen tussen 50 en 75 jaar die tussen 1996 en 2006 werden gevolgd, toont een duidelijk tweezijdig verband tussen type 2-diabetes en depressie aan. Dat verband werd al vermoed, maar kon nog nooit echt worden aangetoond.

(referentie: Pan A et al. Arch Intern Med.2010;170:1884)

Bron: Arstenkant, Nieuwsbrief 664 - 25 november 2010

{backbutton}

Diabetes: kroniek van een aangekondigde ramp

De in de Verenigde Staten aangekondigde diabetesepidemie (die met enige vertraging naar Europa zal overwaaien) zal de komende decennia een astronomisch hoge hap uit de begroting nemen. The United States of Diabetes: Challenges and Opportunities in the Decade Ahead is een rapport van de UnitedHealth Group’s Center for Health Reform and Modernization. Volgens dit rapport zal diabetes op zich en als de huidige trend zich doorzet, tegen het einde van het volgende decennium, 10% van alle gezondheidszorguitgaven uitmaken, ofwel 500 miljard dollar (375 miljard euro) per jaar, vergeleken met 194 miljard dollar (145 miljard euro) dit jaar als de huidige trend zich doorzet.

 Bron: Artsenkrant, Nieuwsbrief 667 - 30 november 2010


Zorgpunt N16 Uw zorg is onze zorg. Daar maken wij een punt van.
LOKAAL MULTIDISCIPLINAIR NETWERK SCHELDE RUPEL - ZORGPUNT N16
Rijksweg 8b - 2870 Puurs TEL: 03 740 56 56
 
Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE