aanmelden


Stappen diabetes

cat:  # stappen diabetes in het stappenplan daibetes

13 Voorschrift diëtist (eventueel)

Per kalenderjaar worden 2 dieetconsultaties terugbetaald mits remgeld (idem diabetespas)

12 Voorschrift voor insuline, insulinepen en naaldjes

o    Insuline en naaldjes op voorschrift voor apotheek

o    op apart voorschrift  voor Insulinepen: gratis te verkrijgen bij de educator

 

11 Voorschrift zelfcontrolemateriaal

 

Voorwaarden:

- 1 glucometer per 3 jaar bij hernieuwing: 1 sessie educatie verplicht

- 150 strips en 100 lancetten per 6 maanden hernieuwing elke 6 maanden

Voorschrift:

R/ ‘Glucometer, strips en lancetten’ + ‘Zorgtraject Diabetes’

>> BIJLAGE DM 05

+ Attest van diabeteseducator (gekozen type glucometer /educatie gestart is)

>> BIJLAGE DM 13

Patiënt gaat met beide documenten naar apotheek of Thuiszorgwinkel

 

10 Voorschrift + afspraak educatie + inlichtingenblad educator

Bij 3 situaties is educatie verplicht:

o    start van insulinetherapie of van incretinemimetica : minimaal . 2 ½ uur
o    overgang van 1 naar 2 injecties: minimaal 1 uur
o    HbA1c > 7.5 %: minimaal 1 uur

>> informatiefiche educator BIJLAGE DM 06

 

1. Opstarteducatie:

o    minimaal 2½ uur – maximaal  5 uur per jaar in sessies van ½ uur

o    1ste globaal voorschrift voor 2½ uur

o     nadien aantal sessies door huisarts te bepalen (maximaal5 sessies)

 

2. Opvolgeducatie na opstarteducatie /  jaarlijks

o    maximaal  1uur (in 2 sessies)


3. Extra educatie bij problemen na opstarteducatie / jaarlijks

o    maximaal 2u uur (in 4 sessies)

Diabetes educator schrijft attest voor glucometer:  (zelfzorgmateriaal kan door arts worden voorgeschreven met vermelding Zorgtraject)

o    educatie is gestart

o    gekozen type glucometerstap 1008 Wachten op bevestiging adviserend geneesheer

Start zorgtraject na ontvangst van de goedkeuring door adviserend geneesheer.

 

07 Huisarts bewaart het origineel contract en het persoonlijk opvolgingsplan in GMD

Geef eventueel kopie van persoonlijk opvolgingsplan aan patiënt

Bundel al uw zorgtrajecten samen in 1 map

 

06 Huisarts stuurt kopie van het getekende contract naar de adviserend geneesheer

Huisarts stuurt kopie van het getekende contract  naar de adviserend geneesheer

 

05 Diabetoloog ondertekent het contract tijdens deze consultatie en stuurt dat terug naar de huisarts

Diabetoloog ondertekent het contract tijdens deze  consultatie  en stuurt dat terug naar de huisarts

 

04 Afspraak en verwijsbrief diabetoloog

Overzicht diabetologen in de regio

Contract  en verwijsbrief (met laatste waarden van HbA1c, bloeddruk, LDL-cholesterol, BMI, …)   

03 Ondertekening contract

Ondertekening contract door patiënt en huisarts.
Handtekening huisarts en patiënt vereist.
Vergeet niet uw rekeningnummer in te vullen.

contract BIJLAGE DM 01

 

Copyright © 2021. LMN Schelde Rupel. Ontwerp XSITED.BE